رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

پنج شنبه 30 دي ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.10.22
IP Address: 54.204.185.160
 
دانشگاه آزاد اسلامي
Untitled Page

 

اطلاعیه مهم شهریه

 

نرخ شهریه های فعلی بصورت علی الحساب می باشد
 
شماره حساب واریز شهریه 0103016876001

شماره کارت  6037991199505078 فقط از طریق خود پردازبانک ملی

 

 

 

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
Untitled Page

1- دانشجویان متفاضی  وام تحصیلی از 94/06/01  به صندوق رفاه  دانشجویی مراجعه فرمایند.

2- از طریق اینترنت  ( بانک ملی ایران - کلیه کارتهای عضو شتاب )

2- از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملی در سراسر کشور   ( دریافت کد  دیجیت از  سایت  دو رقم آخر سمت راست شناسه پرداخت )

واریز شهریه به حساب شماره 0103016876001 با استفاده از کد دیجیت که این واریز بصورت  اتوماتیک به حساب دانشجویان منظور میگردد

 3-از طریق دستگاه های خودپرداز بانک ملی  با استفاده از کد دیجیت که این واریز بصورت  اتوماتیک به حساب دانشجویان منظور میگردد

 

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.